0

                   

Tarieven & Vergoedingen

VoetreflexPlus® intake gesprek en eerste behandeling

(natuurgeneeskundig consult)   

 

€ 75,-

VoetreflexPlus® vervolgbehandeling 

(natuurgeneeskundig consult)    

 

€ 57,-

 

 

 

  

   

Een natuurgeneeskundig consult komt  in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw verzekeraar, mits daarvoor verzekerd !

De vergoeding is afhankelijk van uw eigen polisvoorwaarden. Het natuurgeneeskundig consult valt onder de aanvullende verzekering en staat los van het eigen risico.

Mijn praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging FAGT.
De FAGT heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars.

Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Ingeschreven in de Zorggids.

                                                                                 

 

 +